woensdag 30 januari 2013

Vintage stamps and a gypsy wedding

Mijn opa verzamelde zijn hele leven postzegels. Als kind al vond ik die kleine plaatjes met bloemen, vogels en koningen heel erg fascinerend. Deze week vond ik toevallig een boekje terug waarin mijn opa er een paar voor mij had bewaard. Ze moeten zo'n 20 jaar oud zijn en kijk, ze passen perfect bij mijn nieuwe ontwerpen! 

My grandfather collected stamps his whole life. As a child I found those little pictures with flowers, birds and kings really fascinating. This week I picked up a book where my grandfather had kept a few stamps for me. They are about 20 years old and look, they fit perfectly with my new designs!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...